Rüden/Males


King of Dreams von den kleinen Raudies

Vater: Raritys Brand Firefox

Mutter: Calita von den kleinen Raudies

Geb.: 05.11.2011

6/6 Schere

PL 0/0

 

Deutscher Champion CKD